Liên hệ Bamboo Vina

Địa chỉ: Đông Ninh, Yến Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa

Email: vnvansantre@gmail.com

Hotline: +84 948 428 438  |  +84 984 428 438

Website: https://bamboogreen.vn/

Gửi thông tin

Đối tác

  • Hội viên liên kết
  • đối tác 3
  • Ngân hàng bảo lãnh
  • Tư vấn Xây dựng chuyên nghiệp
  • HƯNG THỊNH INCONS
  • Hung Thinh Land
  • Hung Thinh Corp